Zasady uzyskiwania wsparcia
Osoby, które chciałaby skorzystać z wsparcia udzielanego przez centrum Consultor powinny:
 
1) zapoznać się z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania tutaj)
 
2) skompletować następujące dokumenty:
 
  • formularz zgłoszeniowy osoby ze zdiagnozowaną chorobą otępienną (do pobrania tutaj),
  • dokument potwierdzający zdiagnozowana chorobę,
  • formularz zgłoszeniowy opiekuna osoby chorej (oryginał), (do pobrania tutaj)
  • oświadczenie uczestnika projektu (wypełnia opiekun oraz osoba ze zdiagnozowana choroba otępienną) (do pobrania tutaj). 
 
3) dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną/kurierską) komplet zgromadzonych dokumentów do Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu, ul. Ligi Polskiej 8.