Realizowane zadania

Dzięki warsztatom opiekunowie zdobędą wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze sprawowaniem opieki nad chorym. Możliwość uzyskania informacji od specjalistów różnych dziedzin (psycholog, psychiatra, fizjoterapeuta, trener interpersonalny, dietetyk, pielęgniarka, opiekun medyczny, prawnik, pracownik socjalny, neurologopeda) –pozwolą opiekunowi przygotować się do roli, jaką im życie wyznaczyło.

Warsztaty odbywać się będą raz w miesiącu w soboty i trwać od 8 do 14. Na czas warsztatów chorzy na otępienia będą mieli zapewnioną opiekę opiekuna medycznego, tak by ich opiekunowie mogli uczestniczyć w zajęciach.

 

HARMONOGRAM WARSZTATÓW

GODZINY

TEMATYKA

PROWADZĄCY

TERMIN

WARSZTATY I

8-10

Spotkanie organizacyjne. Zapoznanie się członków grupy (elementy zajęć integracyjnych).

PSYCHOLOG

26 stycznia

10-14

Choroba Alzheimera i inne otępienia: przyczyny, objawy. Epidemiologia. Metody leczenia chorych z zespołami otępiennymi.

PSYCHIATRA

WARSZTATY II

8-10

Podstawowe aspekty opieki na chorym z otępieniem (podawanie leków, karmienie, dopajanie chorego niewspółpracującego).

PIELĘGNIARKA

23 lutego

10-12

Omówienie różnych aspektów socjalnych otępienia.

PRACOWNIK SOCJALNY

12-14

Postępowanie w przypadku zaburzeń zachowania.

PSYCHIATRA

WARSZTATY III

8-10

Omówienie praw opiekuna:

  • prawo do bycia złym, zmęczonym, sfrustrowanym itp.,
  • prawo do popełniania błędów,
  • prawo do korzystania z pomocy innych osób, instytucji,
  • organizacja czasu wolnego,
  • prawo do troski o swoje prawa.

PSYCHOLOG

30 marca

10-12

Omówienie zasad racjonalnego żywienia. Rola odpowiedniej diety w żywieniu osób starszych, chorych.

DIETETYK

12-14

Zasady ergonomii w sprawowaniu opieki nad osobami starszymi i chorymi otępiennymi.

FIZJOTERAPEUTA

WARSZTATY IV

8-12

Asertywność (omówienie skojarzeń z tematem, ćwiczenia interakcyjne pozwalające doświadczyć własnych trudności w omawianym zakresie, wprowadzenie teorii, przećwiczenie pożądanych zachowań asertywnych w grupie).

TRENER INTERPERSONALNY

27 kwietnia

12-14

Utrzymanie sprawności fizycznej osoby z otępieniem.

FIZJOTERAPEUTA

WARSZTATY V

8-10

Instruktaż do wykonywania ćwiczeń usprawniających z chorym w warunkach domowych.

FIZJOTERAPEUTA

25 maja

10-12

Sytuacja osoby przewlekle chorej.

PSYCHOLOG

12-14

Wchodzenie w relacje zależności (w kontekście funkcjonowania jako opiekun - proszenie o pomoc itp.; zastosowanie ćwiczeń interakcyjnych mających na celu ujawnianie trudności uczestników; omówienie ćwiczeń oraz wątków wnoszonych przez uczestników).

TRENER INTERPERSONALNY

WARSZTATY VI

8-10

Style i metody radzenia sobie ze stresem:

- ocena własnego stylu radzenia sobie ze stresem (CISS),

- skuteczne metody zwalczania stresu,

- strategia radzenia sobie ze stresem w sytuacji kryzysowej,

- zapobieganie skutkom przeciążenia opieką i skutkom przewlekłego stresu (profilaktyka depresji).

TRENER INTERPERSONALNY

29 czerwca

10-14

Przeciążenie rolą opiekuna osoby chorej (zmęczenie, złość, poczucie winy; wątki wnoszone przez uczestników; teoria). Wpływ opieki nad chorym na system rodzinny, relację partnerską (ćwiczenia, skojarzenia, przemyślenia grupy; teoria dotycząca faz rozwoju związku i rodziny oraz wiążących się z nimi kryzysów – ze szczególnym uwzględnieniem etapów bieżących dla uczestników.

TRENER INTERPERSONALNY

WARSZTATY VII

8-10

Prawne aspekty związane ze sprawowaniem opieki nad osobą z rozpoznaną chorobą otępienną.

PRAWNIK

27 lipca

10-12

Podsumowanie zdobytych umiejętności interpersonalnych. Omówienie pytań, wątpliwości.

PSYCHOLOG

12-14

Relacje w rodzinie w sytuacji choroby. Sposoby postępowania w trudnych sytuacjach.

PSYCHOLOG

WARSZTATY VIII

8-10

Przystosowanie mieszkania do potrzeb chorego w zależności od nasilenia objawów choroby / etapu choroby.

PIELĘGNIARKA

24 sierpnia

10-14

Rola stresu w życiu człowieka:

  • źródła i objawy stresu,
  • profilaktyka stresu,
  • skutki stresu.

PSYCHOLOG

WARSZTATY IX

8-10

Podstawowe problemy zdrowotne ludzi z otępieniem w aspekcie sprawności motorycznej. Ogólne zasady przenoszenia i przemieszczania chorych.

FIZJOTERAPEUTA

28 września

10-12

Zaburzenia mowy u chorych z otępieniami. Sposoby komunikacji.

LOGOPEDA/NEUROLOGOPEDA

12-14

Pielęgnacja chorego z otępieniem - toaleta jamy ustnej, głowy, ciała – w wannie, pod natryskiem, w łóżku. Higiena intymna.

OPIEKUNKA MEDYCZNA

WARSZTATY X

8-10

Zmiana bielizny osobistej i pościelowej w łóżku, przygotowanie i założenie różnych typów okładów. Kontrola oddawania moczu i stolca.

OPIEKUNKA MEDYCZNA

26 października

10-14

Zapobieganie skutkom przeciążenia opieką i skutkom przewlekłego stresu (profilaktyka depresji). Zespół wypalenia opiekuna. Sposoby postępowania.

PSYCHOLOG

WARSZTATY XI

8-11

Metody aktywizujące chorego z otępieniem w warunkach domowych w zależności od etapu choroby (część 1).

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

23 listopada

11-14

Trening prokognitywny w warunkach domowych. Zasady stosowania, przykłady.

PSYCHOLOG

WARSZTATY XII

8-11

Metody aktywizujące chorego z otępieniem w warunkach domowych w zależności od etapu choroby (część 2).

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

28 grudnia

11-14

Podsumowanie zajęć. Zebranie informacji zwrotnych od grupy.

PSYCHOLOG