Realizowane zadania

ZAPROSZENIE NA  CYKL SZKOLEŃ

DLA LEKARZY, PIELĘGNIAREK I INNYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH :

„ZESPOŁY OTĘPIENNE. RÓŻNICOWANIE.

FARMAKOTERAPIA. ANALIZA PRZYPADKÓW.

DEPRESJA A OTĘPIENIE.

ORGANIZACJA OPIEKI NAD PACJENTEM Z ZESPOŁEM OTĘPIENNYM. ”

Organizator : CENTRUM CONSULTOR przy Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym im. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu.

Osoby prowadzące :

Marzena Maryniak - Wiśniewska, specjalista psychiatra, koordynator Oddziału  VII Psychiatrii Wieku Podeszłego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu.

Anida Karasiewicz – specjalistka pielęgniarstwa opieki długoterminowej, Centrum Consultor.

Katarzyna Mroczkowska – pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu.

Miejsce szkolenia : Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Toruniu, ul. Szosa Chełmińska 254.

Terminy : 10.01.2019 rok, godzina 15.30 - 19.30

                  04.04.2019 rok, godzina 15.30 - 19.30

                  04.07.2019 rok, godzina 15.30 - 19.30

                  24.10.2019 rok, godzina 15.30 - 19.30

Program szkolenia :

 

10.01.2019

GODZINY

TEMAT

PROWADZĄCY

15:30-17:30

. Zespoły otępienne – diagnoza Kryteria diagnostyczne otępienia.

Przebieg choroby.

MCI.

Dr Marzena Maryniak – Wiśniewska - psychiatra

17:30-19:30

Różnicowanie zespołów otępiennych.

Otępienie naczyniopochodne.

Choroba Alzheimera.

Otępienie z ciałami Lewy’ego.

Otępienie czołowo-skroniowe.

Dr Marzena Maryniak – Wiśniewska - psychiatra

 

04.04.2019

GODZINY

TEMAT

PROWADZĄCY

15:30-17:30

Farmakoterapia zespołów otępiennych.

Leczenie zaburzeń zachowania.

Dr Marzena Maryniak – Wiśniewska - psychiatra

17:30-19:30

Farmakoterapia zaburzeń psychotycznych.

Depresja u chorych z otępieniem

Dr Marzena Maryniak – Wiśniewska - psychiatra

 

04.07.2019

GODZINY

TEMAT

PROWADZĄCY

15:30-17:30

Analiza przypadków chorych z otępieniami.

Dr Marzena Maryniak – Wiśniewska - psychiatra

17:30-19:30

Depresja a otępienie.

Depresja w wieku podeszłym.

Depresja i zaburzenia procesów poznawczych

Dr Marzena Maryniak – Wiśniewska - psychiatra

 

24.10.2019

GODZINY

TEMAT

PROWADZĄCY

15:30-17:30

Organizacja opieki nad pacjentem z zespołem otępiennym.

Problemy związane z ubezwłasnowolnieniem.

Możliwe formy pomocy.

Katarzyna Mroczkowska – pracownik socjalny

17:30-19:30

Organizacja opieki nad chorym leżącym w warunkach domowych.

Główne problemy pielęgnacyjne u chorych.

Prawidłowa komunikacja.

Postępowanie z chorym.

Anida Karasiewicz – specjalistka pielęgniarstwa w opiece długoterminowej

 

>> pobierz program w formie pliku pdf <<

 

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu „Skoordynowana Opieka Środowiskowa Skierowana Do Osób z Chorobą Otępienną i ich Opiekunów”  dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Uwaga ! Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się pod nr telefonu : 572 572 064.